Substanțele periculoase sunt produse distrugătoare atât pentru oameni, cât și pentru mediul înconjurător.

Așadar, pentru acestea există instituții atât la nivel național, cât și european, care reglementează evaluarea, restricționarea, înregistrarea, etichetarea, clasificarea, autorizarea și ambalarea substanțelor sau a amestecurilor chimice periculoase pentru protejarea oamenilor și a mediului.

În cadrul Ministerului Mediului există Biroul Substanțe Periculoase cu o serie de responsabilități pentru coordonarea politicilor și activităților care asigură furnizarea reciprocă de informații în domeniul substanțelor periculoase.

La nivel european, autoritatea de reglementare cu privire la produsele chimice, este Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Aceasta pune în aplicare legislația la nivel de Uniune Europeană privind produsele chimice și ajută societățile să respecte cerințele legale pentru sănătatea omului și a mediului înconjurător.

În Uniunea Europeană există o serie de de regulamente care se aplică în toate ariile industriale în care sunt utilizate substanțele periculoase.

REACH – Registrarea, Evaluarea, Autorizarea și restricționarea substanțelor Chimice. Reprezintă un regulament UE care a fost aprobat cu scopul de a îmbunătății protecția asupra sănătății umane și a mediului înconjurător.

CLP – acest regulament asigură clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase, prin expunerea pericolelor pe care acestea le au asupra lucrătorilor și consumatorilor.

substanțe-periculoase-ce-trebuie-să-știi-eco-geodrum

BPR –  acesta este un regulament cu privire la produsele biocide, care prezintă detalii despre introducerea pe piață și despre utilizarea acestor produse biocide destinate protejării oamenilor, animalelor sau materialelor împotriva dăunătorilor sau bacteriilor, prin actiunea substanțelor active pe care le conțin.

Autorități competente pentru implementarea REACH în România:

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Coordonarea implementării REACH și colaborarea cu Comisia Europeană, respectiv Agenția Europeană pentru Produse Chimice;
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Coordonarea implementării REACH;
 • Ministerul Sănătății – Coordonarea implementării REACH în domeniul sănătății populației;
 • Ministerul Muncii – Coordonarea implementării REACH în domeniul securității și sănătății la locul de muncă.

Operatori economici care se înscriu pentru Regulamentul REACH:

 • Producători și importatori de substanțe;
 • Fabricanți și importatori de articole;
 • Utilizatori din aval;
 • Distribuitori;
 • Terța parte reprezentativă;
 • Reprezentantul unic.

Utilizatorii avali, trebuie de asemenea, să mai respecte, în funcție de felul în care sunt utilizare respectivele substanțe, o altă serie de reguli:

 • Informarea furnizorului despre o anumită utilizare a unei substanțe periculoase încă neînregistrată
 • Informarea furnizorului despre o utilizare neimplicată în fișa cu informații de securitate a substanței înregistrate
 • Luarea de măsuri potrivite cu privire la primirea unei fișe cu date de Securitate
 • Transmiterea informațiilor către furnizor
 • Transmiterea informațiilor cu privire la utilizarea în condiții de siguranță către proprii clienți
 • Întocmirea raportului de Securitate chimică al utilizatorului din aval
 • Transmiterea raportului utilizatorului aval către ECHA.