Studii geotehnice

În scopul elaborării unor documente de calitate, ECO GEODRUM oferă o atenție deosebită investigării terenului de fundare: de la calitatea analizelor și testelor efectuate pentru determinarea proprietăților fizice și mecanice ale solului până la determinarea nivelului pânzei freatice și comportamentul seismic al acestuia.

Pentru a executa studii geotehnice utilizăm:

  • Utilaje performante ce pot realiza foraje cu diametrul de 152 mm și o adâncime medie de 100 m;
  • Forajele sunt executate în carotaj continuu cu testare SPT în foraj și cu capacitatea de a preleva probe tulburate sau netulburate cu ajutorul prelevatoarelor de tip: Shelby, Dennison, Mazier, Liner;
  • Dispozitive de măsurare geofizică;
  • Echipamente pentru efectuarea testelor de tip DPH, DPSH, CPT, CPTu, ERI;
  • Dispozitive de măsurare inclinometrice;
  • Dispozitive de măsurare automate piezometrice (DIVER);
  • Echipă calificată cu decenii de experiență.

Pe lângă aceste studii, ECO GEODRUM vă mai poate ajuta cu: studii de fezabilitate, studii de mediu și alte servicii necesare pentru activitatea dumneavoastră.