Studii de mediu

Când vorbim despre studii de mediu, ne referim la servicii de monitorizare a biodiversității și documentații de mediu în conformitate cu cerințele specifice de protecție a mediului naționale și europene. Pentru asta colaborăm cu laboratoare de top din România în vederea realizării analizelor specifice.

 • Studii de evaluare adecvate;
 • Rapoarte de mediu;
 • Obținerea de autorizații, avize, acorduri de mediu sau construcție;
 • Rapoarte de monitorizare a biodiversității pe toate componentele;
 • Studii de gospodărire a apelor;
 • Studii cu privire la gradul de contaminare și al eficienței procesului de decontaminare;
 • Managementul activiății de decontaminare;
 • Desen tehnic și asistență specializată.

Servicii realizate în laboratoarele partenere

 • Testarea indicatorilor fizici și chimici pentru pânza freatică , apa de suprafață, și apa reziduală;
 • Stabilirea gradului de agresivitate al mediului (al solului natural și al pânzei freatice ) pe beton și beton armat;
 • Determinarea conținutului de carbon;
 • Determinarea emisiilor din atmosferă;
 • Determinarea conținutului componentelor volatile organice (VOCs);
 • Determinarea concentrației gazelor din seră;
 • Măsurarea nivelului de zgomot;
 • Testări fizice și chimice ale probelor de sol.

Analiză apă

 • Analiza pânzei freatice;
 • Analiza apei de suprafață;
 • analiza apei reziduale (apă reziduală, în concordanță cu NTPA 001 și NTPA 002).

Analiză sol

 • determinarea concentrației de metale grele din sol;

 • determinarea concentrației produșilor petrolieri din sol;

 • determinarea altor componenți chimici de origine industrială.

Analize aer

 • determinarea concentrației noxelor în atmosferă;
 • determinarea particulelor în suspensie și a pulberilor sedimentare.

Măsurarea zgomotului

 • măsurarea nivelului zgomotului de interior;
 • măsurarea nivelului zgomotului de exterior.

Alte analize

 • determinarea agresivității apei asupra betonului, betonului armat și asupra metalelor.

Servicii de monitorizare a biodiversității

ECO GEODRUM are o vastă experiență în elaborarea și managementul proiectelor complexe, studiilor și rapoartelor pentru monitorizarea biodiversității, atât în timpul execuției acestora, cât și după finalizarea acestora (în timpul perioadei de exploatare a proiectului). Principalul obiectiv al acestor activități este reprezentat de protecția habitatelor de interes comunitar și național conform directivelor europene și legislației naționale in vigoare.

 • Evaluarea impactului generat în fazele diferite de execuție ale unui proiect;
 • Identificarea activităților potențial poluatoare;
 • Propunerea de măsuri în scopul reducerii/eliminării impactului potențial/impactului existent;
 • Verificarea eficienței măsurilor adoptate de atenuare a impactului;
 • Specialiștii în biodiversivitate identifică și analizează habitatele și speciile de floră și faună posibil afectate de diferite proiecte/activități. Aceștia propun măsuri de conservare dar și de diminuare a efectelor lucrărilor asupra mediului înconjurător.

Inventarierea florei și faunei este obținută prin aplicarea metodologiilor practicate și recunoscute la nivel internațional, care conțin protocoale de monitorizare pentru toate grupurile de lucru și anume : habitate, flora, ihtiofauna ,avifauna ,chiroptere, nevertebrate terestre și acvatice, herpetofauna, mamifere.

Pe lângă aceste analize de mediu, ECO GEODRUM vă mai poate ajuta cu: servicii de proiectare, studii geotehnice și alte servicii necesare pentru activitatea dumneavoastră.