Servicii de proiectare

ECO GEODRUM iți oferă următoarele servicii de proiectare: studiu de fezabilitate, proiectare drumuri, studiu prefezabilitate, proiectare drumuri și poduri. Toate lucrările de proiectare vor respecta toate normele și STAS-urile în vigoare.

 • elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 • elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC);

 • elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE);
 • elaborarea proiectului tehnic de execuție, (PTE + DE + caiete de sarcini pe specialități , antemăsurători și liste cu cantități de lucrări);
 • întocmire documentație cadastrală și înscrierea în cartea funciară;
 • proiectare lucrări de reabilitare poduri, drumuri și lucrări de artă existente;
 • expertize tehnice pentru lucrări de poduri, drumuri și lucrări de artă existente;
 • studiu de prefezabilitate pentru lucrări de poduri, drumuri și lucrări de artă noi;

 • studiu de fezabilitate și optimizare costuri pentru lucrări noi sau reabilitarea celor existente;

 • proiectarea lucrărilor provizorii de poduri, drumuri și lucrări de artă;
 • evaluarea capacității portante a lucrărilor de poduri, drumuri și lucrări de artă existente;
 • detalii de execuție;
 • monitorizarea lucrărilor de artă;
 • servicii de proiectare și amenajare urbană;
 • evaluări economice și analize cost-beneficiu în cadrul proiectelor;
 • testare și monitorizare în domeniul static și dinamic.

Pe lângă servicii, ECO GEODRUM vă mai poate ajuta cu: studii geotehnice, studii de mediu și alte servicii necesare pentru activitatea dumneavoastră.