Servicii

Alături de specializare, experiență în domeniu și echipamente de ultimă generație, ECO GEODRUM oferă o gamă variată de servicii.

Serviciile prestate de ECO GEODRUM înglobează calitatea, utilitatea și promptitudinea. De-a lungul anilor am îmbunătățit modul de realizare al serviciilor, astfel că astăzi, oferim servicii eficiente și de lungă durată.

Servicii de proiectare

ECO GEODRUM realizează proiecte de drumuri, poduri și lucrări de artă în funcție de tema de proiectare a beneficiarului. Toate lucrările de proiectare vor respecta toate normele și STAS-urile în vigoare. De asemenea pentru fiecare lucrare efectuăm studiu de fezabilitate pentru a cunoaște toți parametrii de construcție.

Află mai multe
Servicii de proiectare Eco GeoDrum
Studii geotehnice Eco GeoDrum

Studii geotehnice

Echipa noastră a realizat o gamă variată de proiecte și studii geotehnice. În scopul elaborării unor documente de calitate, ECO GEODRUM oferă o atenție deosebită investigării terenului de fundare: de la calitatea analizelor și testelor efectuate pentru determinarea proprietăților fizice și mecanice ale solului până la determinarea nivelului pânzei freatice și comportamentul seismic al acestuia.

Află mai multe

Studii de mediu

ECO GEODRUM furnizează servicii de analiză apă și sol, monitorizare a biodiversității, consultanță și autorizație de mediu în conformitate cu cerințele specifice de protecție a mediului naționale și europene.

Află mai multe
Studii de mediui Eco GeoDrum
Alte servicii Eco GeoDrum

Alte servicii

Datorită experienței în domeniu, ECO GEODRUM oferă și alte tipuri de servicii, clienții putând să aleagă varianta necesară acestora. Astfel, realizăm și procesul de sortare pentru piatră și sol, activități de well permitting și investigații geofizice.

Află mai multe