Resursele energetice sunt cruciale pentru viața de zi cu a zi a întregii omeniri. Formate din resurse de energie fosilă, precum: țiței, gaze naturale, cărbune, combustibili nucleari și energie regenerabilă, inclusiv energie geotermală de adâncime, reușesc să mențină un echilibru necesar dezvoltării economiei și vieții, în general.

Datorită resurselor energetice, căldura și energia sunt generate constant. De asemenea, sunt folosite și pe post de combustibil de transport, fiind procesate într-un număr mare de produse.

Pentru o bună funcționare a societății moderne, a cărei cereri este în continuă creștere, furnizarea sigură și neîntreruptă de energie, este o condiție esențială.

În ultimele decenii, nevoia și cererea de energie a crescut continuu, iar schimbarea dramatică de la biomasă la cărbune și schimbarea treptată a sistemului energetic de astăzi, bazat în mare parte pe resursele energetice cunoscute, a fost dezvăluită doar într-un interval de timp istoric.

Cele mai recente obiective atinse în energia regenerabilă, au fost dezvoltarea energiei solare și eoliene, încă de la începutul acestui deceniu.

Cu toate acestea, resursele energetice descoperite până acum, au reușit doar să servească doar acoperirii cererii suplimentare, nicidecum să înlocuiască treptat folosirea de resurse energetice deja stabilite. Așadar, resursele energetice au cunoscut o continuă folosire, la un volum extrem de ridicat, de-a lungul ultimilor ani.

Cum afectează folosirea resurselor energetice?

În anul 1881, în Anglia, se punea în folosință primul generator de energie electrică, în orașul Godalming. Ei bine, din momentul descris, cererea de energie electrică la nivel global a crescut constant.

Pentru acest generator, erau folosiți combustibili fosili, însă rezervele mondiale de acest gen scad, fiind utilizate la un ritm extrem de rapid.

Folosirea acestora afectează prin eliminarea dioxidului de carbon, iar odată ajuns în atmosferă, efectul său asupra mediului înconjurător poartă numele de „efect de seră”, dar și „încălzire globală”.

Precum generarea energiei electrice, mașinile ce au devenit indispensabile, contribuie în mare măsură la aceste aspecte. Ecuația pentru „ardere” se concretizează în „combustibil + oxigen = dioxid de carbon”.

Chiar dacă apariția electricității a redus, în anumite procente, acest lucru, majoritatea oamenilor încă se bazează pe combustibili fosili, precum petrolul brut sau cărbunii.

Efectul de seră rezultat, în urma acestor acțiuni, reprezintă acumularea gazelor, cum ar fi metanul, vaporii de apă, dioxidul de carbon. Ce urmează după acumularea lor? Încălzirea atmosferei, și, implicit, a planetei.

Energia Nucleară

Așa zisele „centrale nucleare” aduc atât avantaje, cât și dezavantaje. Cele

Avantajele aduse de energia nucleară:

 • Centralele nucleare sunt conduse și își desfășoară activitatea conform standardelor impuse, fiind, în general, în siguranță;
 • Nu există arderi, astfel că nu sunt emise gaze în atmosferă;
 • O cantitate scăzută de combustibil poate produce o cantitate mare de energie.

Dezavantajele aduse de energia nucleară:

 • Deșeurile produse de centralele nucleare sunt radioactive, fiind dăunătoare viețuitoarelor timp de mii de ani;
 • Dezastrele ce pot fi provocate de acestea pot aduce pierderi enorme;
 • Necesită mari costuri de instalare și întreținere.

Energia Solară

Funcționarea acesteia se realizează prin folosirea panourilor foto-voltaice, acestea reușind să transforme energia luminii soarelui în energie electrică.

Ce avantaje poate aduce energia eoliană:

 • Nu produce poluare atmosferică;
 • Panourile solare pot fi utiliate în locații îndepărtate de orașe/țări;
 • Nu există costuri de combustibil ce sunt asociate cu energia solară.

Ce dezavantaje poate aduce energia solară:

 • Sistemele ce produc energie necesită costuri ridicate la instalare;
 • Energia solară nu poate fi întotdeauna rentabilă, deoarece depinde foarte mult de lumina soarelui pe care o primește.

Energie Eoliană

Turbinele eoliene sunt plasate strategic, în locuri în care vântul este prezent în majoritatea timpului. Mișcarea aerului ajută la rotirea palelor, ce activează generatorul de curent electric. Acestea pot fi utilizate atât individual, cât și în grupuri, precum cele din parcurile eoliene.

Avantaje:

 • Turbinele folosesc doar acțiunea aerului, nu necesită arderi pentru a fi puse în funcțiune;
 • Nu există costuri de combustibil;
 • Nu necesită costuri de funcționare, odată ce sunt instalate.

Dezavantaje:

 • Costurile de instalare sunt ridicate;
 • Eficiența lor depinde de prezența vântului;
 • Pot fi zgomotoase.

Există numeroase resurse regenerabile ce pot contribui la dezvoltarea continuă a vieții pe Pământ, însă este necesar ca fiecare țară să ia măsurile necesare pentru implementarea cât mai multor opțiuni de acest gen.

Cererea de energie va crește din ce în ce mai mult, iar necesitatea unui plan mondial pentru un viitor sustenabil este de o importanță majoră.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înfiinţare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate şi performanţă în serviciile pe care le prestăm, şi anume: proiectare, investigaţii de teren şi elaborare de documentaţii şi studii în domeniile geotehnică, protecția mediului şi decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură şi de explorare/exploatare de resurse naturale. Dacă ești în căutarea unui partener de încredere pentru elaborarea documentației necesare proiectelor tale, contactează-ne!