Principiul DNSH – Do Not Significant Harm, tradus “A nu prejudicial în mod semnificativ”, reprezintă o nouă obligație la nivel European, care, conform cu Regulamentul European în vigoare, tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul Programelor de finanțare, necesită să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu.

În sensul acesta, vor fi finanțate doar activitățile economice care se vor încadra drept sustenabile din punct de vedere al mediului.

principiul-dnsh-eco-geodrum

Obiectivele de mediu:

  1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în situația în care respectiva activitate produce emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)
  2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în situația în care respectiva activitate conduce către creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra persoanelor sau a activității în sine, asupra activelor sau asupra naturii
  3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ folosința durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în situația în care respectiva activitate este considerată nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, la un loc cu al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine
  4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, la un loc cu prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în situația în care respectiva activitate conduce către ineficiențe semnificative în folosirea materialelor sau în folosirea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în situația în care eliminarea pe termen lung a acestor deșeuri poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului
  5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în situația în care resprectiva activitate conduce spre o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în apă, în aer sau în sol
  6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în situația în care respectiva activitate este nocivă în mod semnificativ pentru buna condiție și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, la un loc cu cele de interes pentru Uniune.

principiul-dnsh-eco-geodrum0

Eco Geodrum ajută la completarea DNSH (Do Not Significant Harm) pentru proiectele PNRR.

Nu ezita să ne contactezi dacă ai nevoie de serviciile noastre.