În cazul în care îți dorești să construiești o casă, Proiectul pentru Autorizația de Construire este foarte important. PAC-ul împreună cu Certificatul de urbanism, sunt două documente esențiale în vederea obținerii Autorizației de construcție.

PAC – Ce cuprinde

Pac-ul este alcătuit din două părți, și anume, una din documente scrise și una din piese desenate.

În privința părții scrise, PAC-ul trebuie să conțină următoarele:

  • Memorii cu descrierea arhitecturii, a rezistenței și a instalațiilor;
  • Studiu geotehnic, care cuprinde informații cu privire la consistența și structura solului, nivelul panzei freatice, recomandări pentru proiectul tehnic, dar și un referat întocmit de expertul tehnic. Referatul conține observații efectuate în urma analizei de laborator a probelor din sol, prelevate prin foraje;
  • Vei avea, de asemenea, nevoie de acordul vecinilor, în cazul în care locuința va fi amplasată adiacent construcțiilor existente în zona respectivă sau în imediata vecinătate;
  • Lista cu numele și semnăturile proiectanților.

Pentru partea documentelor desenate, PAC-ul conține următoarele:

  • Plan de încadrare în teritoriu și de situație, vizate de Oficiul Județean de Cadastru. Acestea cuprind date legate de coordonatele spațiale, dimensiuni generale, drumuri de acces, vecini, dotări existente în regiunea respectivă;
  • Plan privind construcțiile subterane. Acesta cuprinde amplasarea acestora, mai ales a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului;
  • Plan de arhitectură care cuprinde toate nivelurile subterane și supraterane, care indică fucțiunile, dimensiunile și suprafețele. Doate fațadele, indicarea materialelor, finisajelor, culorile și proiectarea acoperișului, a terasei sau șarpantei, indicarea pantelor de scurgere a apelor pluviale și a modului de colectare ale sale;
  • Plan al fundațiilor, care conține detalii generale despre fundații și măsurile de portejare a clădirilor vecine;
  • Scheme cu instalațiilor cu desene de ansamblu.

pac-proiectul-pentru-autorizatia-de-construire

PAC – Valabilitate și taxă

Pac are un termen de valabilitate de 12 luni de la data eliberării, cu drept de prelungire la încă 12 luni. Pentru obținerea acestei autorizații este nevoie de achitarea unei taxe echivalente cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Dacă de exemplu, lucrările pentru casă au un cost total de 50.000 €, vei achita o taxă de 250 €.

Un sfat ar fi să începi demersurile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție cu 5-6 luni înainte de începerea lucrărilor, pentru a avea o siguranță că parcursul este cel pe care ți-l dorești.