Toate categoriile de deșeuri sunt definite într-o manieră unică, printr-un cod compus din șase cifre.

Procedurile de încadrare pentru deșeuri sunt următoarele:

 • Recunoașterea activității generatoare de deșeuri din clasele 01-12 sau 17-20;
 • Constatarea subcapitolului în care se înscrie deșeul – primele patru cifre din cod;
 • Identificarea deșeului, potrivit codului său unic, cu excepția codurilor cu terminația 99;
 • Verificarea claselor 13,14,15, in situația în care nu se regăsește deșeul în 01-12 sau 17-20;
 • Analizarea clasei 16, în cazul în care deșeul nu este identificat;
 • Inspectarea codurilor cu terminația 99 – deșeuri aferente procesului operațional din care este rezultat deșeul – în situația în care nu se identifică în clasa 16.

Esențial de menționat este că identificarea corespunzătoare pentru deșeuri trebuie realizată cu atenție sporită, din cauza faptului că se regăsesc categorii cu un conținut similar al deșeurilor.

Un bun exemplu îl reprezintă deșeurile provenite din colectarea ambalajelor, sunt incadrate în clasa 15 01, nu în 20, iar deșeurile municipale și asimilabile din comerț, instituții și industrie, care au subclasa 20 01, fracțiuni colectate separat, exceptând 15 01.

coduri-deseuri-cum-le-recunosti-eco-geodrum

Categorii de deșeuri precizate în HG 856/2002

Principalele cateodirii de deșerui menționate în Anexa 3 a Hotărârii 856/2002 sunt prezentate mai jos:

 • Deșeuri din exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor – 01
 • Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea animalelor – 02
 • Deșeuri din prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului – 03
 • Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă – 04
 • Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor – 05
 • Deșeuri din procese chimice anorganice – 06
 • Deșeuri generate din procese chimice organice – 07
 • Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice – 08
 • Deșeuri din industria fotografică – 09
 • Deșeuri rezultate din procesele termice – 10
 • Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale, hidrometalurgie neferoasă – 11
 • Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice – 12
 • Deșeruri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19) – 13
 • Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și carburanți (cu excepția deșeurilor menționate la capitolele 07 și 08) – 14
 • Deșeuri de ambalajeș materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă cateogrie – 15
 • Deșeuri nespecificate în alte categorii – 16
 • Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) – 17
 • Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătății) – 18
 • Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial – 19
 • Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat – 20.

Dacă ți-a plăcut articolul nostru, poate te interesează și Energia din deșeuri – Cum o poți valorifica dacă ești antreprenor.