Certificatul de urbanism (C.U) reprezintă documentul necesar în vederea realizării unei construcții sau a reabilitării unei construcții.

Potrivit legii: „Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.”

În ce situații se emite certificatul de urbanism

 • Când este ridicată o construcție pe terenul în proprietate;
 • Când este achiziționată o noua proprietate, în vederea mai multor informații urbanistice, despre clădirea sau terenul achiziționat;
 • Când se fac modificări structurale, cu autorizație valabilă, la un proiect în curs de execuție;
 • Când se demolează o locuință de pe terenul pe care se construiește.

certificatul-de-urbanism-eco-geodrum1

Cum se obține certificatul de urbanism

În vederea obținerii certificatului de urbanism este necesară depunerea unui dosar cu următoarele acte, la biroul Urbanist din localitatea unde se desfășoară construcția:

 • Cerere-tip, care include: elementele de identificare ale solicitantului și ale imobilului;
 • Act de proprietate pentru terenul pe care este construit pentru prima oara, sau pentru construcție, dacă este vorba despre reabilitare;
 • Extras din plan cadastral și extras de carte funciară pentru imobilele în evidențele de cadastru;
 • Plan topografic și plan cadastral pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru;
 • Avize pentru branșare la apă, gaze, electricitate și salubritate;
 • Copie a documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Ce informații cuprinde certificatul de urbanism

Acest document oferă informații juridice despre situația terenului (intravilan sau extravilan), date despre dreptul de proprietate asupra imobilului, prevederi ale documentațiilor de urbanism pentru zonele protejate, interdicții definitive sau temporare ale construcțiilor.

Aspectele economice din certificatul de urbanism precizează detaliile despre folosința actuală, reglementări fiscale specifice zonei din care face parte construcția și destinații admise sau neadmise, în baza prevederilor urbanistice din zona respectivă.

Elementele despre regimul tehnic includ:

 • Procentul de ocupare al terenului;
 • Coeficientul de utilizare al terenului;
 • Înălțimi minime și maxime admise;
 • Dimensiuni minime și maxime admise ale parcelelor;
 • Circulații și accese pietonale auto, echiparea cu utilități.

certificatul-de-urbanism-eco-geodrum2

Costurile certificatului de urbanism

Pentru construirea sau renovarea unei clădiri în condiții legale, este necesară plata unei taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism și, ulterior,  plata taxei pentru autorizația de construire.

Taxa certificatului de urbanism este raportată la numărul de metri din proiect, în funcție de mediul în care urmează să fie construcția amplasată (urban sau rural).

Taxa pentru certificatul de urbanism este stabilită de Codul Fiscal și calculată astfel pentru mediul urban:

 • Între 5 și 6 lei – pentru suprafețe până la 150 de metri pătrați;
 • Între 6 și 7 lei – pentru suprafețe între 151 și 250 de metri pătrați;
 • Între 7 și 9 lei – pentru suprafețe între 251 și 500 de metri pătrați;
 • Între 9 și 12 lei – pentru suprafețe între 501 și 750 de metri pătrați;
 • Între 12 și 14 lei – pentru suprafețe între 751 și 1000 de metri pătrați;
 • 14 lei/metru pătrat – pentru peste 1000 de metri pătrați + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1000.

Taxa pentru certificatul de urbanism în cazul mediului rural este jumătate din sumele enumerate mai sus.

Valabilitatea și reînnoirea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii. În cazul in care toate documentele sunt prezente în dosar și completate corect, certificatul de urbanism este eliberat in termen de 15 zile.

În funcție de diferite aspecte ale construcției, certificatul de urbanism poate avea de la început un termen de valabilitate mai mic, și anume de 6 luni, sau unul mai îndelungat, mai exact de 24 de luni.

Pentru obținerea prelungirii unui certificat de urbanism este nevoie să se achite o taxă suplimentară, care reprezintă 30% din cea inițială. Pentru aceste demersuri este necesară o cerere pentru prelungire a certificatului de urbanism, care poate fi găsită online.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înființare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate și performanță în serviciile pe care le prestăm, și anume: proiectare, investigații de teren și elaborare de documentații și studii în domeniile geotehnică, protecția mediului și decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură și de explorare/exploatare de resurse naturale.

Compania noastră deține toate autorizațiile necesare eliberării documentației de care proiectele tale au nevoie. Contactează-ne pentru mai multe detalii.