Apa reziduală reprezintă un tip de apă care este poluată cu diverse substanțe, care provin din resturi organice de origine animală, dar și umană, și din deșeuri denerate de activitățile industriale.

Pentru tratarea și evacuarea acesteia, este nevoie de sisteme de canalizare. Netratarea sau tratarea incorectă a acestei ape, cauzează probleme grave de poluare a mediului.

Apa reziduală – Caracteristici

Apa reziduală fecaloid-menajeră este încărcată cu cantități mari de substanțe organice, grăsimi, compuși amoniacali și detergenți. Apa reziduală industrială este foarte diversă, conținând compuși preznți în tehnologiile din care fac parte.

Pentru a proteja mediul înconjurător împotriva poluanților transportați de apa reziduală, se efectuează controlul concentrației compușilor organici, a compușilor solubili în solvenți organici a metalelor grele, care sunt foarte toxice pentru organismele acvatice, a unor compuși toxici precum cianurile, fenolii, sărurile anorganice, detergenții.

Un parametru foarte important îl reprezintă și biodegradabilitatea, care indică tipul de proces de epurare la care este necesar să fie supusă apa reziduală înainte de evacuarea acesteia în mediu. Condițiile de calitate a apei reziduale evacuată depind de locul în care este evacuată.

De asemenea, apa reziduală poate provoca un miros neplăcut, care apare în special în stațiile de tratare a apelor reziduale. Acest miros apare de la descompunerea anaerobă a substanțelor organice. Hidrogenul sulfurat, este un produs care survine din această reacție și reprezintă sursa unui miros puternic și foarte neplăcut.

Din cauza solubilității mari din apa reziduală, hidrogenul sulfurat ajunge în atmosferă prin evaporare și se răspândește cu foarte mare ușurință.

Condițiile meteorologice și atmosferice influențează într-o foarte mare măsură răspândirea mirosului neplăcut. De la temperatură și până la viteza și direcția vântului, acestea îți pun amprenta hotărâtor asupra mirosului răspândit.

apa=reziduala

Apa reziduală – Servicii realizate de Eco Geodrum

Eco Geodrum, pe lângă studiile și investigațiile geotehnice, efectuează și studii de mediu, iar unul dintre serviciile pe care acestea îl includ este analiza apei.

Această analiză se efectuează în parteneriat cu laboratoare de top din România și cuprinde: analiza pânzei freatice, analiza apei de suprafață și analiza apei reziduale – apa reziduală, în concordanță cu NTPA 001 și NTPA 002.

De asemenea, dacă ești în căutarea unui partener de încredere pentru elaborarea documentației necesare proiectelor tale, nu ezita să ne contactezi.

Ne-am remarcat prin profesionalism, calitate și performanță în serviciile pe care le prestăm, și anume: proiectare, investigații de teren și elaborarea de documentații și studii în domeniile geotehnică, protecția mediului și decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură și de explorare / exploatare de resurse naturale.