Atunci când se realizează un studiu geotehnic, acesta stabilește calitatea terenului prin realizarea unor foraje și probe de sol.

Un studiu geotehnic se realizează înainte de începerea propriu-zisă a construcției unui obiectiv, fie că acesta este civil sau industrial.

Conform rezultatelor unui studiu geotehnic, se stabilesc proprietățile specifice pe care trebuie să le îndeplinească structura de rezistență și fundația viitoarei construcții, pentru a conferi siguranță și durabilitate.

Rezultatul defectuos sau neconcludent al unui studiu geotehnic are cauzele următoare:

 • Foraje insuficiente;
 • Foraje realizate la o adâncime necorespunzătoare;
 • Probe compromise;
 • Interpretare incorectă a rezultatelor.

Efectele unui studiu geotehnic incorect sunt:

 • Supradimensionarea structurii de rezistență sau o stabilitate deficitară;
 • Costurile suplimentare;
 • Riscurile asupra construcției după ce se finalizează lucrările de execuție.

Informații necesare pentru realizarea unui studiu geotehnic corect:

 • Pentru stabilirea numărului de foraje, este necesară lungimea și lățimea proiectului de construcție;
 • Pentru determinarea adâncimii la care trebuie să ajungă forajele, este nevoie de regimul de înălțime al viitoarei construcții;
 • Destinația construcției;
 • Suprafața și înclinația terenului;
 • Existența sau inexistența unor pereți comuni cu alte construcții;
 • Proximitatea față de apă;
 • Pentru determinarea perioadei în care se realizează exploatarea terenului prin foraje geotehnice, este nevoie de locația geografică;
 • Sursa fondurilor de construcție.

cand-se-realizeaza-un-studiu-geotehnic-eco-geodrum0

Când se realizează un studiu geotehnic?

 • Studiul geotehnic este obligatoriu atunci când este nevoie de obținerea avizului de construcție
 • Se realizează înaintea achiziționării unui teren și înainte de stabilierea detaliilor unui proiect de construcție
 • Se realizează pentru a identifica structura și calitatea terenului, oferind detalii care stau la baza unei estimări corecte a costurilor de construcție efective.
 • Se realizează pentru stabilirea calității solului

Pentru construcțiile finalizate, studiul geotehnic identifică dacă fundația a fost realizată corect și dacă au fost respectate normele de proiectare și execuție, care se raportează la caracteristicile generale ale solului.

Un studiu geotehnic se realizează pe toată perioada anului și valabilitatea acestuia este nelimitată.

Este necesară refacerea studiului geotehnic dacă:

 • Apar depuneri și / sau modificări din cauze naturale anterior începerii construcției pe respectivul teren;
 • Sunt modificate dispozițiile legale;
 • Proiectul final al construcției este foarte diferit față de cel prezentat inițial, pe baza căruia s-a realizat studiul geotehnic.

Documentații geotehnice:

 • Avize geotehnice – pentru fazele preliminare de proiectare, pentru studii de prefezabilitate și / sau fezabilitate
 • Avize geotehnice pentru trecerea terenurilor din extravilan în intravilan
 • Stundiu geotehnic pentru proiectul de autorizare de construcție
 • Stiudiu geotehnic de detaliu
 • Monitorizare geotehnică pe parcursul construcției.

Eco Geodrum realizează: proiectare, investigații de teren și elaborare de documentații și studii în domeniile geotehnică, protecția mediului și decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură și de explorare/exploatare de resurse naturale.

Dacă ai nevoie de unul dintre serviciile noastre, nu ezita să ne contactezi!