Prin intermediul cadastrului se poate realiza evidența și inventarierea sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii țări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și juridic, indiferent de destinația lor și de proprietar. De asemenea, cu ajutorul unui cadastru se realizează și identificarea, înregistrarea și reprezentarea imobilelor în registre și hărți, precum și în planuri cadastrale.

Ce rol are cadastrul?

Fiind un document de o importanță ridicată, acesta este necesar de fiecare dată când un imobil apare, cadastrul definind-ul întru totul.

Cadastrul are 3 funcții importante:

 • Funcția tehnică, realizându-se pe baza măsurătorilor, a poziției configurației, precum și pe baza mărimii suprafețelor parcelelor și a construcției respective;
 • Funcția economică, prin care se pot evidenția elementele tehnice necesare stabilirii valorilor de impozitare a imobilelor și a calculării impozitelor asupra veniturilor provenite din tranzacțiile imobiliare;
 • Funcția juridică, însemnând identificarea proprietarului prin intermediul actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară.

Rolul acestuia se învârte, în principiu, în jurul imobilului respectiv, astfel:

 • Cadastrul poate determina informațiile tehnice, economice și juridice ale imobilului;
 • Asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare;
 • Furnizarea de date către instituțiile publice ale statului;
 • Contribuirea la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare.

cadastrul-cartea-funciara-eco-geodrum

Când este nevoie de realizarea unui cadastru?

Cadastrul este necesar pentru actele notariale, astfel că, atunci când se dorește realizarea unui act de vânzare-cumpărare, donație ș.a.m.d., este importantă întocmirea acestuia.

Există numeroase situații în care deținerea unor date reale, exacte și complete, referitoare la bunurile imobile este definitorie, astfel, cadastrul va îndeplini aceste cerințe atunci când va fi nevoie de ele.

Documentația cadastrală stă la baza înscrisurilor în Cartea Funciară, deoarece conține informații tehnice și juridice legate de imobilul în cauză. Exemple de informații pe care le puteți găsi în acest document sunt:

 • Nr. cadastral;
 • Diverse dimensiuni;
 • Forma și suprafața imobilului.

Ce este Cartea Funciară?

Prin definiție, Cartea Funciară este un registru public, având în componență evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fiice și juridice din aceeași localitate.

Prin deținerea acestui document se poate dovedi existența dreptului real înscris, în favoare persoanei care deține un imobil.

În cartea funciară se vor înscrie și drepturile de proprietate, precum și celelalte drepturi care se transmit, constituie și modifică. Pentru fiecare imobil, se va întocmi o singură carte funciară, aceasta fiind alcătuită din:

 • Titlu, indicând exact numărul ei, numele localității în care imobilul este situat;
 • Foaia de avere, referindu-se la descrierea imobilului + anexa I la foaia de avere, și anume planul imobil;
 • Foaia de proprietate, cuprinzând înscrierile ce privesc dreptul de proprietate;
 • Foaia de sarcini, unde sunt înscrise dezmembramintele dreptului de proprietate și sarcini.

Astfel, putem spune că, în general, cadastrul prezintă o importanță ridicată, deoarece este documentul care conține date reale cu privire la imobile.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înfiinţare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate şi performanţă în serviciile pe care le prestăm, şi anume: proiectare, investigaţii de teren şi elaborare de documentaţii şi studii în domeniile geotehnică, protecția mediului şi decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură şi de explorare/exploatare de resurse naturaleApelează la noi pentru elaborarea documentației necesare proiectelor tale.