Avizul de mediu reprezintă un document tehnico-juridic, conform căruia este confirmată integritatea aspectelor ce țin de protecția mediului. Este un act obligatoriu pentru etapa de inițiere și adoptare a planurilor și programelor, inclusiv pentru cele co-finanțate de către Comunitatea Europeană.

Acest document se numără printre cele necesare pentru implementarea diverselor planuri și programe urbanistice, iar nerespectarea reglementărilor cu privire la protecția mediului poate fi sancționată aspru cu amenzi.

Este necesar ca pentru a obține acest aviz să se deruleze procedura de evaluare strategică de mediu, care are loc cu obiectivul de a identifica și de a analiza efectele planurilor și programelor asupra mediului înconjurător în perioada elaborării acestora.

Ce planuri și programe pot solicita un studiu de evaluare strategică de mediu:

 • Urbanistice zonale și generale;
 • De amenajare a teritoriului zonal sau județean;
 • De gestiune a deșeurilor;
 • De management ale ariilor protejate.

Avizul de mediu este emis de către Agenția de Protecția Mediului din raza județului în care este situat teritoriul respectiv.

Acte necesare în vederea obținerii avizului de mediu

Pentru a putea intra in posesia acestui document, este necesară depunerea unor acte la autoritatea emitentă.

avizul-de-mediu-tot-ce-trebuie-sa-stii-eco-geodrum

Acestea sunt:

 • Cerere tipizată – are ca și scop informarea autorității competente cu privire la elaborarea primei variante a planului sau programului și se solicită pornirea etapei de încadrare. În acest moment se decide dacă planul sau programul va fi supus studiului de evaluare strategică de mediu.
 • Proiect de plan – include informații tehnice, precum: numele proiectului general și al celui de specialitate, amplasamentul, beneficiarul lucrărilor, cadrul legislativ cu privire la protecția mediului. Sunt prezentate necesitățile și funcționalitățile planului sau programului, sunt expuse lucrările existente, disfuncționalitățile, proiectele aprobate sau în curs de realizare, obiectivele planului de urbanism și cele de mediu și modul de implementare al legislației privind mediul.
 • Dovadă a publicării a două anunțuri publice în mass-media – este necesar ca titularul să anunțe în presă de două ori, la un interval de trei zile informații despre plan sau program, și anume: elaborarea primei variante, natura planului sau a programului, locul și data consultării privind prima variantă etc.

După depunerea actelor în vederea obținerii avizului de mediu, urmează declanșarea etapelor necesare pentru emiterea sa.

Prima etapă este constituită de încadrarea planului sau a programului în procedura de evaluare strategică a mediului. Pe parcursul acesteia sunt consultate toate părțile interesate, și anume:

 • Titular;
 • Autoritate de sănătate publică;
 • Alte autorități și/sau instituții interesate de impactul potențial al implementării planului sau a programului;
 • Populația.

În urma acestei etape, se poate concluziona că planul sau programul nu necesită o evaluare de mediu, caz în care acesta poate continua fără să fie necesar un aviz de mediu. Însă, există și posibilitatea în care evaluarea de mediu este necesară, așadar, mai urmează două etape necesare pentru obținerea avizului.

Etapa în care este necesară definitivarea proiectului de plan sau program și întocmirea Raportului de mediu, realizat de către experți atestați de Ministerul Mediului.

Ultima etapă este reprezentată de analiza Raportului de mediu, iar această procedură se finalizează prin emiterea Avizului de mediu.