Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă documentul tehnico-juridic, eliberat de către Administrația Națională “Apele Române” sau de Direcțiile de Ape sau de Sistemele de Gospodărire a Apelor, în vederea realizării unor construcții care au legătură cu apele în diverse domenii de activitate, precum obiectivele noi de investiții, modernizarea sau dezvoltarea unor tehnologii noi sau deja existente.

Obținerea acestui act de reglementare, din punct de vedere legislativ, este condiționat de “Ordinul de Ministru nr. 828/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.”

Autorizația de gospodărire a apelor se emite după săvârșirea unei analize cu privire la necesitatea evaluării impactului pentru corpurile de apă, realizată de o comisie formată la nivelul autorității competente de gospodărire a apelor.

autorizatia-de-gospodarire-a-apelor-ce-trebuie-sa-stii-eco-geodrum

Această autorizație reprezintă actul administrativ care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic, următoarele:

  • Aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale, precum și a celor zonale și de detaliu, în condițiile în care acestea cuprind proiecte sau lucrări pe ape sau care au legătură cu apele.
  • Execuția proiectelor sau ale lucrărilor ce urmează să fie construite pe ape sau care au legătură cu apele.
  • Obținerea aprobării de exploatare a agregatelor minerale din albii ale cursurilor de apă.

Documente necesare în vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor

  • Cerere de eliberare a Autorizației de gospodărire a apelor;
  • Regulament de întreținere și exploatare;
  • Plan de prevenire și combatere al poluării accidentale;
  • Memoriul tehnic, care cuprinde: descrierea generală a obiectivului, capacități cu privire la parametrii funcționali și constructivi, anexele grafice și breviarul de calcul, plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan de rețele de apă și de canal;
  • După caz, alte planuri, documente și studii.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înființare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate și performanță în serviciile pe care le prestăm, și anume: proiectare, investigații de teren și elaborare de documentații și studii în domeniile geotehnică, protecția mediului și decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură și de explorare/exploatare de resurse naturale. Dacă ești în căutarea unui partener de încredere pentru elaborarea documentației necesare pentru proiectele tale, contactează-ne!