Analiza apei este un element important, atât pentru compania noastră, cât și pentru partenerii noștri.

Ce înseamnă analiza apei?

Există mai multe perspective din care putem privi acest serviciu, însă, cea care reprezintă întru totul sfera noastră de activitate, este formată din analizarea pânzei freatice, analiza apei de suprafață și a celei reziduale.

Procesul analizei apei este format din mai mulți pași:

  • Stabilirea punctelor de prelevare, deoarece este necesar ca probele prelevate să fie reprezentative zonelor ce trebuie analizate;
  • Prelevarea propriu-zisă a probelor pentru analiza apei;
  • Predarea acestora laboratoarelor partenere;
  • Analizarea probelor, conform protocoalelor laboratoarelor;
  • Oferirea rezultatelor finale.

Întotdeauna se vizează locații ce constituie un punct de interes ridicat pentru viitoarele proiecte, astfel încât analizele ce se vor preleva, să fie unele cu o șansă ridicată de oferire a unor eșantioane reprezentative.

Forajele realizate pentru monitorizarea apei subterane/pânzei freatice

Pentru monitorizarea, dar și analiza apei din pânza freatică, se realizează foraje, proces strâns legat de respectarea anumitor legi și restricții ce au în vedere observarea pânzei freatice, dar și a calității apei.

Odată ce forajele s-au executat, prelevarea apei și analizarea sa în laboratoare specializate, pentru descoperirea parametrilor necesari, reprezintă un pas important, deoarece, documentele primite contribuie la aprobările construcțiilor viitoare.

Forajele sunt făcute doar cu ajutorul echipamentelor specializate, performante, în funcție de informațiile stabilite, precum locul exact, destinat executării acestor lucrări.

De ce este importantă realizarea analizei apei?

Deoarece mediul înconjurător este afectat zi de zi, analiza apei este importantă pentru supravegherea stării mediului. Astfel, este esențială verificarea curentă a pânzei freatice, a apei reziduale, dar și a apei de suprafață.

De asemenea, un alt aspect este chiar documentația necesară celor ce dețin firme de construcții și au nevoie de aceasta pentru viitoare aprobări. De cele mai multe ori, documentele ce sunt cerute pentru astfel de lucrări, nu trebuie să fie ignorate, deoarece, lipsa unei singure analize poate stopa desfășurarea proiectului. Așadar, realizarea forajelor și analizarea apei, sunt hotărâtoare în obținerea diverselor aprobări.

Cum se analizează probele?

Procedurile și parametrii de testare ale laboratoarelor pot fi grupate în:

  • Teste fizice: prin care se indică proprietățile detectabile de simțuri, precum culoarea, turbiditatea, mirosul și gustul;
  • Teste chimice, prin care sunt indicate cantitățile de substanțe minerale și organice care afectează calitatea apei;
  • Teste bacteriologice, cu ajutorul cărora sunt descoperite bacteriile în apa analizată.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înfiinţare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate şi performanţă în serviciile pe care le prestăm, şi anume: proiectare, investigaţii de teren şi elaborare de documentaţii şi studii în domeniile geotehnică, protecția mediului şi decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură şi de explorare/exploatare de resurse naturale. Dacă ești în căutarea unui partener de încredere pentru elaborarea documentației necesare proiectelor tale, contactează-ne!